Vízia

Našou víziou je Slovensko, ktoré čo najrýchlejšie dosiahne životnú úroveň najrozvinutejších západoeurópskych štátov. Slovensko, ktoré je doma aj v zahraničí synonymom pre krajinu s prekvitajúcou vedou a technikou, mimoriadne vzdelanými a tvorivými ľuďmi, odkiaľ neustále prichádzajú inovatívne výrobky a služby špičkovej kvality. Slovensko, kde žijú ľudia schopní vymýšlať tie najúžasnejšie a technicky najdokonalejšie výrobky, schopné konkurovať tovarom a službám z najvyspelejších krajín na svete, od Japonska, cez Fínsko, až po USA.

Na základe najnovších poznatkov a skúseností zo zahraničia sme presvedčení, že tento cieľ sa dá dosiahnuť len jediným spôsobom: vytváraním podmienok pre rozvoj tzv. znalostnej ekonomiky. To znamená nie zameraním sa na dovoz ďalších a ďalších montážnych liniek, ale strategickou podporou a investíciami do vzdelávania, vedy, výskumu, informačných a komunikačných technológií a inovácií. Musíme urobiť všetko preto, aby sme plne využili talent a znalosti slovenských ľudí a rozvíjali ich schopnosť pracovať s neustále novými informáciami, produkovať nové poznatky a využívať ich v praxi.