Štipendijný program na získanie absolventov najlepších svetových univerzít pre prácu vo verejnej správe

Vytvorenie štipendijného programu na získanie absolventov najlepších svetových univerzít pre prácu vo verejnej správe – Štipendium M. R. Štefánika – schválila vláda Slovenskej republiky v rámci programu MINERVA. Špeciálny štipendijný program z verejných zdrojov umožní každý rok na základe konkurzu minimálne trom občanom SR prijatým na postgraduálne štúdium v oblasti manažmentu, verejnej správy alebo ekonómie absolvovať štúdium na niektorej z najlepších svetových univerzít v daných odboroch.

Comments are closed.