Medzinárodné jazykové certifikáty pre maturantov

Maturanti, ktorí si vyberú náročnejšiu maturitu z cudzieho jazyka a získajú najmenej 67% možných bodov, majú nárok na preplatenie medzinárodne uznávaných jazykových certifikátov (napr. TEOFL, DELF, Cambridge a pod.), ktoré sú potrebné napríklad aj pre štúdium v zahraničí. Ministerstvo školstva prostredníctvom krajských školských úradov poskytne dotáciu maximálne vo výške 3000 Sk.

Comments are closed.