Jazykové laboratóriá pre základné a stredné školy

Základné a stredné školy sa môžu uchádzať o účelovú dotáciu 300 tisíc Sk na zakúpenie moderného jazykového laboratória, spolu s dotáciou 50 tisíc Sk na nákup cudzojazyčných kníh do školskej knižnice. Zároveň sa zaviažu využívať ich aj na vzdelávanie miestnej komunity v mimovyučovacom čase.

Comments are closed.