Emigranti sa valia do Európy. Kam to celé speje ?

Médiá na celom svete sa predbiehajú v negatívnych správach ohľadom migrantov, ktorí smerujú do Europy z Afriky a z Blízkeho Východu. V prvých odhadoch sa hovorilo že tento rok príde 120 tisíc imigrantov z tretieho sveta. Dnes sa nakoniec hovorí o číslach okolo 170 000 nelegálnych prisťahovalcov! Väčšina týchto prišelcov zatiaľ integrovaná v imigračných centrách a čaká na vydanie štatútu prisťahovalca . Krajiny ako Grécko,Maďarsko, Taliansko, Malta sú zavalené žiadosťami o víza, ktoré ani nestíhajú vybavovať. Napríklad Rakúsko prestalo na truc vybavovať vízové žiadosti už v polovici Júna 2015. Rakúska lokálna vláda čaká na rozhodnutie Európskeho parlamentu ohľadom kvót na utečencov. Rakúšania spolu s Nemcami totiž navrhli Europskej komisii aby sa pokúsila presvedčiť členské krajiny k prerozdeleniu utečencov podľa určitého kľúča. To isté očakávajú aj Taliani a Gréci ktorí sú najviac touto katastrofou postihnutí.

Aké sú reálne riešenia tejto krízy ?

Predpokladáme, že nakoniec štáty odmietnu kvóty, avšak budú musieť rozdeliť utečencov medzi sebou. Do budúcna to však nie je riešenie. Myslíme si, že krajiny EU by mali začať konečne chrániť svoje hranice a riešiť situácie v krajinách zmietajúcich sa v kríze.

Comments are closed.