Čo je Minerva

1. podst. rímska bohyňa umu, rozumu, a vzdelania; patrónka civilizovaného života
2. skratka pre mobilizácia inovácií v národnej ekonomike a rozvoj vedecko-vzdelávacích aktivít: iniciatíva, ktorej cieľom je urobiť zo Slovenska jednu z najvyspelejších, najmodernejších a najprosperujúcejších spoločností na svete

Minerva je oficiálny vládny program rozvoja znalostnej ekonomiky na Slovensku. Je založený na Stratégii konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010: Národnej lisabonskej stratégii, ktorú pripravil podpredseda vlády SR a minister financií Ivan Mikloš a vo februári 2005 ju jednohlasne schválila vláda SR. Cieľom Minervy je vyvíjať aktivity na podporu rozvoja tzv. znalostnej ekonomiky na Slovensku, ktorú považujeme za jedinú cestu ako na Slovensku čo najrýchlejšie dosiahnuť a dlhodobo udržať životnú úroveň typickú pre najvyspelejšie západoeurópske krajiny. Tieto aktivity sa zameriavajú na štyri základné oblasti: