Národný štipendijný program na podporu mobilít študentov, doktorandov a pedagogicko-vedeckých pracovníkov

Vytvorenie národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov a pedagogicko-vedeckých pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v rámci programu MINERVA. Národný štipendijný program na podporu mobilít študentov, doktorandov a pedagogicko-vedeckých pracovníkov je určený slovenským a zahraničným občanom. … Continue reading

Štipendijný program na získanie absolventov najlepších svetových univerzít pre prácu vo verejnej správe

Vytvorenie štipendijného programu na získanie absolventov najlepších svetových univerzít pre prácu vo verejnej správe – Štipendium M. R. Štefánika – schválila vláda Slovenskej republiky v rámci programu MINERVA. Špeciálny štipendijný program z verejných zdrojov umožní každý rok na základe konkurzu … Continue reading