Vysokorýchlostný internet

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií spustilo 5. 5. 2006 projekt Internet pre vzdelanie, ktorého cieľom je zvýšiť penetráciu vysokorýchlostného prístupu na internet a informačnú gramotnosť mladých ľudí, formou štátneho príspevku, ktorý bude poskytovaný novým užívateľom do konca roku 2006 v súlade … Continue reading

Národný štipendijný program na podporu mobilít študentov, doktorandov a pedagogicko-vedeckých pracovníkov

Vytvorenie národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov a pedagogicko-vedeckých pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v rámci programu MINERVA. Národný štipendijný program na podporu mobilít študentov, doktorandov a pedagogicko-vedeckých pracovníkov je určený slovenským a zahraničným občanom. … Continue reading