Ako sa naučiť obchodovať forex

Forex je skrátená  forma pre „obchodovanie cudzích mien„, a je to celkom vzrušujúca hra o veľké peniaze, ktorá celosvetovo neustále rastie na popularite. Podstata tkvie v tom že jedna mena krajiny, sa obchoduje za inú zahraničnú menu. Devízový trh je jedným z najväčších trhov, pretože devízové ​​transakcie prebiehajú medzi veľkými bankami, centrálnymi bánkami, vládami, nadnárodnými korporáciami.

V priemere sa každý deň preobchodujú po celom svete transakcie v objeme US $ 2 bilióny . Okrem toho, treba podotknúť že objem transakcií na trhu s derivátmi je 1260000000000 dolárov denne. To poukazuje na celkovú veľkosť trhu na celkový potenciál pre investorov a iné podnikateľské subjekty. Aj keď maloobchodníci (tzv. retail traders), ktorí sa zúčastňujú na forex trhu prostredníctvom forex maklérov a bánk tvorí malý zlomok celkového počtu účastníkov na trhu.  Forex má vysoký potenciálny výnos pre potenciálnych investorov. Ale treba upozorniť že aj riziko je veľmi vysoké, ako vždy pri príležitostiach s vysokým možným ziskom.

Mali by ste sa aj vy naučiť FOREX obchodovanie?

Ak vás zaujíma forex pro začátečníky, iste chcete vedieť či je ťažké alebo ľahké sa naučiť FX obchodovať. Najlepšie a najefektívnejšie naučenie sa forex obchodovania nie je vôbec jednoduché. Na svete existuje mnoho systematických kurzov obchodovania ktoré sú vedené mnohými inštitúciami / univerzitami po celom svete. Keď sa podnikateľ či investor rozhodne naučiť sa fx obchodovaniu, bude musieť ako potenciálny investor zdolať a zvládnuť predovšetkým dva typy analýz.

Jednou z nich je technická analýza a ďalšia sa nazýva fundamentálna analýza.

1.Technická analýza forex trhu

Podľa Bloomberg.com technická analýza obsahuje skúmanie historických údajov o trhu a následné premietanie týchto údajov do budúcnosti. Cenové údaje investičných aktív sú generované cez počítač z historických databáz a sú používané na predpovedanie budúcich pohybov cien. Štatistické nástroje, ako sú cenové tabuľky a grafy sú použité pre ilustráciu aby tomu forex investor lepšie rozumel.

„Tento prognostický systém je založený na fakte, že na základe historických pohybov cien toho ktorého aktíva napríklad menového páru EURUSD, sa dá predvídať budúca cena, pretože história sa opakuje.“

2.Fundamentálna analýza devízového trhu

Fundamentálna analýza predpokladá, že krajina je ako keby firma ktorá v pravidelných intervaloch vysiela ekonomické správy, ktoré dostatočne odhaľujú finančné zdravie firmy. Keď toto prenesieme na krajinu napríklad Nemecko alebo Veľkú Britániu, tak aj tieto krajiny pomocou centrálnych bánky a štatistických úradov tiež pravidelne informujú o stave svojej ekonomiky a tým hýbu cenou svojej meny. Hodnota meny krajiny teda závisí od celosvetového dopytu po ich výrobkoch a službách, ktoré krajina dodáva na medzinárodný trh. Čím viac krajina ​​dodáva a je schopná celosvetovo predať tým vyšší dopyt je vytvorená po jej mene.

Fundamentálna analýza berie do úvahy potenciál tejto krajiny k obohateniu medzinárodného obchodu.  Perfektné zvládnutie fundamentálnej analýzy môže pomôcť forex obchodníkovi zaistiť si veľmi dobrý zisk na tomto volatilnom trhu.

ZHRNUTIE: Obchodovanie mien na forexe ponúka ponúka veľmi vysoké šance na zisk, ako aj riziko veľkej straty v závislosti na svojej obchodníckej zručnosti a celkovému porozumeniu tohto finančného trhu. Naučiť sa obchodovať forex vyžaduje vedomosti, ktoré by mali byť analyticky použité pre dosiahnutie ziskov na finančnom trhu. Obchodník, ktorý má viac ako len základné znalosti trhu, má nespornú výhodu pred ostatnými začiatočníkmi a väčšiu pravdepodobnosť zarábania konzistentných ziskov. Ako u každého rizikového podnikania, vzdelávanie a odborná príprava sú prvým krokom smerom k dlhodobým úspechom.

Comments are closed.